Z Velkých Losin na Tři kameny

Vydáme se na nepříliš dlouhý, ale o to více atraktivní poznávací okruh, při si kterém prohlédneme zámek se zámeckým parkem ve Velkých Losinách, navštívíme dva tradiční roubené kostely a z vrcholku Tři kameny spatříme nádherné panoráma Jeseníků.

V údolí říčky Losinky, v podhůří Hrubého Jeseníku, leží  lázeňská obec Velké Losiny, do které můžeme dorazit s koly autem nebo i vlakem až do vlakové stanice Velké Losiny. Díky místním termálním, minerálním a sirným pramenům mají lázně mimořádné léčebné účinky. V tomto místě nesmíme vynechat renesanční zámek, v jehož interiér je zdoben hned několika uměleckými styly od renesance po empír. V zámku vaší pozornosti neunikne Rytířský sál s renezančním kazetovým stropem, kožené tapety na stěnách, nebo sbírka zbraní či mistrovská díla ze 17. a 18. století od italských, holandských a vlámských malířů. Jednou z nejvýznamnějších místních atrakcí je rovněž unikátní a v současnosti stále funkční ruční papírna. Během prohlídky se dozvíme především zajímavosti o počátcích moderní výroby papíru a historickém vývoji tohoto řemesla na území Česka.

Jakmile opustíme zámeckou prohlídku, vydáme se po trase č. 6114 do vesnice Žárová, které dominuje vzácný roubený kostel svatého Martina ze 17. století. Dále pokračujeme do obce Horní Bohdíkov, kde na rozc. „Pod Žárovcem“ zahneme vpravo až dorazíme do Pekařova. Odtud dále po cyklotrase č. 6155 až na rozcestí „Tři kameny – útulna“. Z tohoto místa vyjdeme pěšky na vrcholek Tři kameny, kde se ještě chvíli zdržíme, protože překrásný výhled na pohoří Jeseníky nás nenechá jen tak odejít. Z tohoto výletního cíle jedeme dál po cyklotrase č. 6155 přes Přemyslovské sedlo na rozcestí, kde pokračujeme rovně po trase č. 6156 vedoucí přes Přemyslov do Loučné nad Desnou, kde stojí krásný renesanční zámek. V blízkosti zámku můžeme navštívit zámecký park, avšak zámek je již veřejnosti nepřístupný, protože je v soukromém vlastnictví.

Odtud jedeme po červené turistické značce do Maršíkova, v němž nás upoutá opět roubený kostel z počátku 17. století. Tato dřevěná stavba s vysokou valbovou střechou pokrytou šindelem dosud zachovala svůj vzhled a díky tomu se řadí k nejstarším památkám lidové architektury na Moravě. Z Maršíkova pokračujeme po neznačené cestě ke Granátové skále, odkud jedeme přes Terezín po zelené turistické značce zpátky do Velkých Losin.