TOP cyklotrasa Lednicko-valtickým areálem (UNESCO)

Vydáme se do TOP oblasti, kterou ročně zaplaví stovky tisíc českých i zahraničních turistů a suverénně patří mezi nejnavštěvovanější a turisticky nejatraktivnější místa v ČR. Vzhledem k architektonickým a uměleckým unikátům, vzácnému výskytu živočišných i rostliných druhů a celkově mimořádnému kulturnímu významu byl Lednicko-valtický areál v roce 1996 právem zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Díky velmi kvalitní cyklistické infrastruktuře a nespočtu turistických atrakcí takřka na každém rohu je toto místo především rájem turistů, ale i pěších návštěvníků. Celá přibližně 50 km dlouhá cyklotrasa Lednicko-valtickým areálem je perfektně značena a terén je z převážné části rovinatý, takže jej mohou absolvovat i rodiny s dětmi.

rybník Nesyt

Cyklovýlet začíná ve vinařské obci Sedlec směrem k největšímu moravskému rybníku Nesyt, který je součástí soustavy lednických rybníků vybudovaných šlechtickým rodem Lichtenštejnů. Sedlecký rybník Nesyt je útočištěm chráněných druhů ptactva jako například kriticky ohroženého Orla mořského. Již na začátku výletu si cyklisté úvědomí, že celá trasa se ponese převážně ve znamení vína a historie, protože obojí budou vnímat takřka “na každém kroku”. Totiž kromě lichtenštejnských památek neuniknou pozornosti podél cesty všudypřítomná ani vojenská opevnění z druhé světové války (tzv. ŘOPíky), ale take vůně vína z přilehlých vinohradů.

Od rybníku Nesyt dojedeme po 4 km k Hraničnímu zámečku, který nechal vybudovat Jan I. Josef z Lichtenštejna mezi lety 1826 – 1827. Tento zámek stál kdysi na hranici Moravy a Dolního Rakouska a právě tuto hranici dodnes na průčelí zámku zdobí německý nápis “Zwischen Österreich und Mähren” (mezi Rakouskem a Moravou).

Hraniční zámeček v Hlohovci

Podél Hlohoveckého rybníka přes hráz dojedeme k empírovému Rybničnímu zámečku, který byl vybudován v letech 1814 – 1816. A konečně po cyklotrase podél Lednických rybníků dorazíme k perle jižní Moravy, novogotickému zámku Lednice. Zde můžeme zdarma navštívit překrásný zámecký park, nicméně do tohoto areálu platí přísný zákaz vjezdu na kole.

zámek Lednice a rozsáhlý zámecký park

Po návštěvě lednického zámku a přilehlých památek bude následovat oběd a potom vyrazíme dále směrem k Janohradu do lužního lesa v přírodním parku Niva Dyje. Janohrad též známý jako Janův hrad, je umělá zřícenina středověkého hradu, kterou nechal podle dobového stylu romantismu v roce 1801 postavit kníže Jan z Lichtenštejna. Jako jeden z mála umělých hradů té doby byl Janohrad naprojektován i k obytným účelům, avšak především plnil funkci loveckého zámečku a jako myslivna, kde se v době honů a lovů pořádaly honosné hostiny.

umělá zřícenina Janohrad neboli Janův hrad

Z Janohradu pojedeme lesem po turistické stezce rovnou k Apollonovu chrámu, který byl vybudován mezi lety 1817 – 1819 a odtud dále kolem empírového statku Nový dvůr až ke chrámu Tří Grácií. Po červené turistické stezce projedeme Ladenskou alejí skrz lužní les kolem kaple sv. Huberta, která se v porovnání s ostatními salety řadí mezi jednu z mnoha malých romantických staveb. Nakonec se dostaneme k další fascinující lichtenštejnské památce, Dianinu chrámu jinak zvanému též jako Rendez vous. 

barokní zámek Valtice

Jednou z hlavních zastávek tohoto výletu, kterou určitě nelze minout, je barokní zámek Valtice s kaplí a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Podobně jako v Lednici platí v bezprostřední blízkosti zámku zákaz vjezdu s kolem. Historie tohoto zámku sahá až do 12. století, kdy jeho vlastníky ještě byli pasovští biskupové nebo rakouský rod Seefeldů. Až na konci 14. století zámek převztali Lichtenštejnové. Ještě do roku 1919 byly Valtice součástí Dolního Rakouska a roce 1945 byl zámek, stejně jako i další majetek Lichtenštejnů v Československu, zestátněn.

kolonáda Na Rajstně

Z valtického zámku se dále pojede na kopec tyčící se nad Valticemi ke klasicistní kolonádě Rajstna. Horní část severní strany památníku zdobí nápis “Der Sohn dem Vater, der Bruder den Brűdern” (Syn otci, bratr bratrům). Na druhé straně je pak nápis: “Den Manen der unvergesslichen der einzige űberlebeude Sohn (Nezapomenutelným předkům jediný zůstávající syn.). V současnosti objekt slouží jako vyhlídka a je provozován vinařským podnikem Chateau Valtice.

Z kolonády Na Rajstně sjedeme pod kopec k hraničnímu přechodu, kde nyní stojí Muzeum železné opony s tématickou expozicí z doby totality. Trasa dále pokračuje plynule po silnici z kopce až do Úval a odtud kolem Sedlece vjedeme na asfaltovou Stezku svobody vedoucí do Mikulova. Z rozcestí, kudy cesta rovně pokračuje do Mikulova, odbočíme doprava kolem Nového rybníka a bývalého loveckého zámečku Portz Insel až  na Mušlov, kde cyklovýlet končí.