Seriál VII.: Nejlepší turistická místa v Česku

Hrad Helfštýn

Již z dálky je vidět z kopce se tyčící mohutná zřícenina hradu Helfštýn, obklopena rozlehlými lesy a dominantně shlížející na hřebeny Moravské brány. Hrad Helfštýn (neboli také Helfštejn, německy Helfenstein) byl nejpravděpodobněji vybudován na konci 13. století na podnět slezského šlechtice Friduše z Linavy. Dle některých záznamů v moravských deskách zemských z roku 1349 se tento šlechtic v kraji zmocnil části majetku pánů z Drahotuš (snad využitím situace po smrti krále Přemysla Otakara II. roku 1278) a postavil zde hrad na nejvyšším vrcholu obehnaném hustými lesy a strmými srázy. Tato pevnost byla již zprvu ohraničena vysokou, pevnou zdí a z rohu střežena oválnou věží. V severní části hradu stál jednoduchý podsklepený hradní palác se dvěma patry. Obranu hradu ještě více umocňoval široký parkán a hluboký příkop za hradbami.

Tradičně v srpnu se zde každoročně koná vyhlášené mezinárodní kovářské setkání Hefaiston. Mistři kovu zde vytvářejí svá díla přímo pod širým nebem a spousta z jejich uměleckých děl je pak vystavena na Helfštýně nebo zdobí nedaleké město Lipník nad Bečvou.

Muzeum Železné opony

Muzeum železné opony ve Valticích přibližuje drsnou mnohaletou historii služby na státní hranici s Rakouskem, kdysi oddělující socialistický východ a „imperialistický západ“. Zvláštní pozornost je věnována nekompromisnímu období mezi lety 1951 až 1989, kdy přímo v tomto místě sloužila pohraniční stráž. Maximální snaha pohraničníků o absolutní izolaci a neprostupnost státní hranice, za pomoci ženijně technických zařízení, vedla téměř k dokonalosti.

Součástí muzejní expozice jsou dobové zbraně, uniformy, výstroj a kromě toho uvidíte i velký počet autentických fotografií a dokumentů vykreslujících pohnutou dobu a události v pohraničí. Snad nejvěrohodnějšími ukázkami tehdejšího období jsou audiovizuální projekce, vězeňská cela nebo místnost, která co nejvěrněji napodobuje terén tehdejší „železné opony„. Celou expozicí vás provází zdejší průvodce, který vaši návštěvu ještě odmění svým výkladem.

 

Jezero Laka

Jezero je nejmenší a zároveň nejvýše položené jezero ledovcového původu na Šumavě. Nachází se ve výšce 1096 m n. m. jeho rozloha je pouhých 2,78 ha a největší neměřená hloubka dosahuje jen 3,9 m. Na rozdíl od ostatních šumavských jezer, která mají kamenité dno, má Laka dno rašelinové. Jezero navíc postupně zarůstá rašelinou a po hladině plavou drobné ostrůvky porostlé rašeliníkem, ostřící a borůvčím. Do jezera přitékající dva malé potoky a voda z něj odtéká jezerním potokem. Jezero se nachází hluboko uprostřed šumavských lesů a láká především vyznavače klidu a lesního ticha. Je přístupné pro pěší i cyklisty po značených turistických trasách i cyklistikách a v zimním období také pro běžkaře.

 

Zřícenina hradu Děvičky

Zřícenina gotického hradu Děvičky, nazývaného také Dívčí hrady, je jednou z nejvýraznějších dominant Pálavských vrchů. Hrad se nachází na severním okraji hřebene Děvín a je poprvé zmiňován roku 1222 jako královský zeměpanský hrad. Ke konci 16. století byl hrad přestavěn rodem Ditrichštejnů a za třicetileté války jej vyplenili Švédové Do požáru v roce 1744 byl využíván jako strážní pevnůstka a pak jako strážnice k hlášení požárů. Opuštěn byl na začátku 19. století a postupně chátral. Z hradu se dochovaly 2 mm silné obvodové zdi velké část vnitřních zdí a úst sklepů. Nejlépe zachovanou částí je torzo původní pětiboké patrové dělostřelecké věže. Z hradu je úchvatný výhled do okolní krajiny.

 

Zámek Sychrov

Nejslavnější období tohoto zámku nastává rokem 1820, kdy se novým majitelem svijanského panství a Sychrova stává francouzský rod Rohanů. Ti uskutečňují velkolepou přestavbu původního barokního zámečku na honosné reprezentační knížecí sídlo v empírovém slohu. Dnešní novogotická podoba Sydhrova pochází z pozdější přestavby uskutečněné mezi lety 1847 – 1862, kdy byl také založen anglický park s řadou vzácných dřevin a drobných staveb. Zámecké pokoje jsou bohaté zařízené původním nábytkem, obrazy a vzácný sbírkami. Většina místností také vniká bohatou řezbářskou výzdobou. Zámek je veřejnosti přístupný po celý rok včetně pondělků. Koná se zde také řada kulturních akcí koncertů a výstav.