Seriál II.: Nejlepší turistická místa v Česku

Drábské světničky

Drábské světničky je bývalá skalní pevnost vypínající se na okraji skalního masivu nedaleko vrchu Mužský v Příhrazských skalách. Jedná se o skupinu pískovcových bloků oddělených úzkými puklinami, na kterých byl dříve ve 13. století založen skalní hrad. V dobách husitských válek byl celý komplex obnoven a doplněn o další obytné prostory. Po bitvě u Lipan byla celá lokalita opuštěna a stavby chátraly. Do dnešních dnů se zde v několika výškových úrovních dochovaly dvě desítky do skal vytesaných světniček, zbytky chodeb a také tesané základy po dřevěných stavbách a mostních konstrukcích. Hlavní část vrcholových partií skalních bloků je propojena soustavou žebříků a mostů, ze kterých se naskýtá nádherný výhled do okolí.

Drábské světničky

 

Zámek Nebílovy

Nebílovský zámek je představitelem vídeňské barokní architektury, v českých zemích ojedinělé, jejímž autorem je rakouský architekt J. L. von Hildebrandt. Dnešní podobu získal zámek přestavbou mezi lety 1706 – 1719, kterou inicioval tehdejší majitel Adam Jindřich ze Steinau. Zámek poté vlastnil rod Černínů z Chudenic a od roku 1816 byl využíván jako hospodářský dvůr. Po náročné rekonstrukci je od roku 1998 zámek zpřístupněn veřejnosti. Prohlídková trasa vede obnovenými zámeckými interiéry, vybavenými rokokovým a barokním mobiliářem, evokující atmosféru venkovského sídla z přelomu  18. a 19. století. Od roku 2014 je součástí prohlídky také proslulý taneční sál s unikátními iluzivními malbami od Antonína Tuvory.

zámek Nebílovy

Zámek Manětín

Zámek se nachází v půvabném městečku Manětín, které je pro množství barokních památek a soch nazýváno „Barokní perlou západních Čech“. Jeho současná podoba je dílem velkolepé barokní přestavby, k níž došlo po velkém požáru města a velké části a velké části tehdejšího renesančního paláce roku 1712. Přestavbu inicioval majitel panství, hrabě Václav Josef Lažanský, se svou manželkou Marií Gabrielou – rozenou Červnovou. Na obnově města i zámku se tehdy podíleli vynikající barokní umělci své doby. Zámek s přilehlou francouzskou zahradou a anglickým parkem nabízí prohlídku barokních zámeckých interiéru rodiny Lažanských, jehož součástí je i unikátní kolekce obrazů zámeckého služebnictva z 1. poloviny 18. století.

zámek Manětín

 

Průmyslový areál Dolní Vítkovice

Historie areálu začíná v roce 1928, kdy byly založeny Vítkovické železárny a postupně zde vznikl ojedinělý komplex těžké průmyslové výroby. Na konci 20. století byla výroba zastavena a průmyslový areál s unikátním souborem industriální architektury se proměnil v jedinečné vzdělávací a kulturní centrum. Mezi atraktivity patří novostavba Velkého světa techniky se 4 stálými interaktivními expozicemi. Malý svět techniky U6 sídlící v budově energetické ústředny, multifunkční hala Gong či vyhlídková věž Bolt Tower, vzniklá moderní nástavbou vysoké pece č. 1. Komentované prohlídky představí areál bývalého dolu Hlubina i vysokou pec č. 1 a seznámí návštěvníky s historií Vítkovic, těžbou uhlí a výrobou koksu a železa.

Dolní Vítkovice

 

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Bazilika je řazena ke skvostům středověkého stavitelství a je pro svoji jedinečnou architektonickou hodnotu zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Byla vybudována v letech 1240 – 1260 jako součást třebíčského benediktinského kláštera v románské-gotickém slohu. V roce 1468 byla poškozena při obléhání města vojsky Matiáše Korvína a později byla více než staletí využívána ke světským účelům. Po obnově provedené v 1. polovině 18. století ve stylu barokní gotiky byla zasvěcena sv. Prokopovi a začala sloužit církevním potřebám. Posledními úpravami prošla v letech 1924 – 1935. Nejcennější částí baziliky je vstupní portál, nástěnné malby v opatské kapli a románská krypta.

Bazilika sv. Prokopa