Jihomoravský cyklovýlet z Moravského Krumlova do Znojma

Cílem trasy je nejen malebný Moravský Krumlov, ale i pamětihodnosti měst Miroslav, Hostěradice a vývalézo královského města Znojma. Tam nás čeká široké spektrum turistické poutavých míst, historických objektů a jihomoravských hospůdek s nabídkou vynikajících vín.

Náš výlet začíná v Moravském Krumlově, historickém městě s městskou památkovou zónou, ležícím na mohutném meandru řeky Rokytné. První zmínka o něm opochýzí až z 13. stol. Nejdůležitější stavební památkou je renesanční zámek s ojedinělým arkádovým nádvořím, vybudovaný na místě původního gotického hradu. V 16. stol. zde pobýval slavný lékař Paracelsus, co připomíná pamětní síň v přízemí zámku. U zámku se rozkládá anglický park. Okolím měla vede 15 km dlouhá naučná stezka „Krumlovsko-rokytenské slepence“.

Jedeme po cyklotrase č. 5009 přes Lesonice a Miroslavské Knínice. V obci stojí rekonstruovaný kostel sv. Mikuláše v parku u zámku, který je nepřístupný Jedeme přes Miroslav. Významnou památku je židovský hřbitov ze 16. stol Miroslav je charakterizována jako město meruněk a vína, každoročně se zde koná „Meruňkobraní“, „Miroslavsko košt“ aj. N slepcových pahorcích jižně od města je chráněné území Miroslavské kopce s výskytem teplomilné květeny. Napojíme se na cyklotrasu č. 5006 a jedeme do Hostěradice, významné vinařské obce. Nejzajímavější stavební památkou je farní kostel sv. Kunhuty. Na strmé stráni severovýchodně od obce zvané U Kapličky je navržena přírodní rezervace pro hojný výskyt někrých zářnějších teplomilných rostlin. Pokračujeme přes Skalici, Morašice, Višňové a Horní Dunajovice. V nádrži Dunajovice je možnost koupání. Jedeme přes Želetice, Vitonice a Prosiměřice, napojíme se na cyklotrasu č. 5008 a pokračujeme do Kyjovic. V Žertících se napojíme na cyklotrasu č. 5006 a přes Kuchařovice dojedeme do našeho cíle – Znojma.

Znojmo je bývalé královské město s množstvím památek a bohatou historií. Je přirozeným kulturním, hospodářským i správním centrem jižní Moravy a vstupní bránou do národního parku Podyjí. Mezi nejdůležitější památky patří svatováclavská kaple Loučky klášter s kostelem sv. Václava i rotunda sv. Kateřiny (národní kulturní památka). Hrad byl vystavěn na skalnatém ostrohu nad soutoku řeky Dyje a Grafického potoka, který vytvořil pod hradem hlubokou strž s takřka svislými skalní stěnami. Od počátku 20. sil. využívá jen interiéry Jihomoravské muzeum, které bylo založeno v r. 1878 a je jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě. V jižní části města v blízkosti Louckého kláštera najdeme městskou plovárnu Louka s toboganem, skluzavkou a divokou řekou.