Krušnohorská cyklotrasa z Hory sv. Šebestiána k Přísečnické přehradě

Po cestách přes Farský les dojedete k Přísečnické přehradě, z jejíž hráze lze obdivovat vrchol Mědníku s kaplí ve tvaru rotund a také jeden z nejvyšších vrcholů Krušných hot – Jelení horu, zrcadlící se ve vodí hladině. V druhé části tohoto výletu poznáte tajuplnou krajinu podmáčených a zrašeliněných luk, chráněných jako přírodní rezervace.

Východiskem cílem výletu je Hora Svatého Šebestián, městečko s dodnes schovaným pravidelným renesančním půdorysem horních měst, který upomíná na doby, kdy se v okolí hojně těžilo stříbro, cín a měď. Vyrazíme po červené turistické značce nejprve po silnici, za Novou vsí odbočíme na polní cestu až vyjedeme do Farského lesa. V tomto úseku jedeme po lesní asfaltce a občasná stoupání střídají příjemné sjezdy. V závěru terénního sjezdu k Přísečnické přehradě se před námi po výjezdu z lesa otevře nádherný výhled na vodní nádrž Přísečnici a její okolí. Vodní nádrž vznikla v r. 1976 zatopením bývalého královského horního města Přísečnice, dnes slouží jako zdroj pitné vody pro podkrušnohorskou pánevní oblast. V údolí se napojíme na silnici a caklootrasu č. 2003, po které objíždíme přehradu, můžeme se kochat pohledy na hřebeny Středního a Velkého Špičáku, Černopotokého vrchu a po pravici Jelení horu.

U roubeného odpočívadla odbočíme vpravo k hrázi přehrady, při pohledu z hráze naši pozornost jistě upoutá vrchol Mědníku s kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie. a resty „Přísečnická údolní nádrž“ se připojíme na modrou tur. značku a za hrází na cyklotrasu č. 23 po které pojedeme až k hraničnímu přechodu. Pokračujeme vlnitým terénem kolem rašeliniště Pod Jelení horou a Novoveského rašeliniště, jejichž hloubka dosahuje místy až 10,5 a tím se řadí k nehlubším rašeliništím v ČR. Než se nad obcí Jilmová napojíme na hlavní silnici, projíždíme otevřenou krásnou malými potůčky a jezírky v téměř neobydleném pohraničí. Při sjezdu po silnici k hraničnímu přechodu pozor, silnice bývá velmi frekventovaná kvůli kamionové dopravě! Z parkoviště jedeme vpravo po modré tur. značce po cca 4 km odbočíme spolu s ní na šotolinovou cestu a členitý terénem projíždíme kolem Novodomského rašeliniště, které je nejrozsáhlejším rašeliništěm v Krušných horách. Na rozcestí u Nového rybníka odbočce vpravo na červenou tur. značku, která nás po asfaltových lesních cestách dovede zpět do Hory Svatého Šebestiána.