Kolem třeboňských rybníků

Pokud máme na Třeboňsko pouhý jeden den, můžeme absolvováním této trasy vidět jeho hlavní klenoty a přitom jet takřka stále po rovině a z velké části nádhernou přírodou kolem vody mimo silnice a po dobrých zpevněných cestách.

Náš nenáročný, přibližně 34 km dlouhý výlet vedoucí po rovinatém terénu začneme ve městě Třeboň, které pulsuje příjemným životem lázeňského letoviska. Zdejší zámek patří k největším zámeckým komplexům u nás. Známý je především jako poslední sídlo Rožmberků. Petr Vok zde soustředil úctyhodnou uměleckou sbírku, rodový archiv i rozsáhlou knihovnu. Pro návštěvníky jsou připraveny tři prohlídkové okruhy, během nichž uvidíme například renesanční interiéry, soukromé schwarzenberské apartmá, kasematy či psí kuchyni. Ve městě se nachází také řada muzeí, můžeme navštívit Dům Štěpána Netolického, Dům přírody Třeboňska, Muzeum a galerii Třeboň, Muzeum Jana Žižky či Třeboň v marcipánu. Nabídka je opravdu široká a tak si každý přijde na své.

Vyjedeme po cyklotrase č. 1034 přes obec Břilice kolem rybníka Káňov přes Přeseku k hrázi rybníka Rožmberk. Tento největší rybník u nás i ve Střední Evropě vybudoval Jakub Krčín z Jelena v letech 1584 – 1590. Hráz je 2430 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká. Dnes je zatopeno 489 ha. Na dvoustupňové 2,7 km dlouhé hrázi najdeme stromořadí mohutných dubů. Na obrovské ploše rybníka můžeme dokonce pozorovat zakřivení zemského povrchu.

Pokračujeme k rozcestí „Smítka“, kde odbočíme vpravo, pojedeme po cyklotrase č. 1035 přes Starou Hlínu s kaplí sv. Václava a Panny Marie z roku 1856 a přijedeme k rozcestí „Stříbřecký most„. Zde můžeme odbočit z trasy a po zelené turistické značce dojet k pomníku Emmy Destinové, která zde ráda rybařila. V těsné blízkosti se nachází památný strom dub letní, do něhož jsou zasazeny fotografie pěvkyně. Pokud nepojedeme k pomníku, odbočíme vpravo na Lužnickou cyklotrasu, jež nás provede kolem Nové řeky a stejnojmenné národní přírodní rezervace, která chrání koryto řeky s meandry a slepými rameny. Po příjezdu na rozcestí „Dlouhý most“ se vydáme vpravo na zelenou turistickou značku, po ní pojedeme 3,4 km, pak turistickou značku opustíme, odbočíme vlevo a pojedeme 1 km na cyklotrasu č. 122. Po ní se budeme vracet kolem Opatovického rybníka a rybníka Svět zpět do Třeboně. Cestou si ještě můžeme prohlédnout Schwarzenberskou hrobku postavenou v letech 1874 – 1877. Stojí ve stínu stromu kousek do břehu rybníka Svět. V Třeboni lze ještě navštívit pivovar Bohemia Regent, který nabízí možnost poznat na vlastní oči, uši i nos, jak vzniká skvělé třeboňské pivo.