Seriál V.: Nejlepší turistická místa v Česku

Centrum Domažlic

Nejstarší písemné prameny o městě Domažlice (něm. Taus) jsou z konce 10. století, kdy zde byla trhová osada. Ta byla z výnosu krále Přemysla Otakara II. v 60. letech 13. století povýšena na opevněné královské město a stala se součástí hraničního opevnění.  Střed města tvoří historické jádro s měšťanskými domy ze 14. a 16. století. Asi nejvýznamnější dominantou města je štíhlá vlnová věž kostela Narození Panny Marie, ze které je ohromující výhled na celé město. Tato věž náleží Chodskému hradu, jenž byl přebudován ve stylu baroka a nyní je v něm umístěno Muzeum Chodska. Rovněž se zde dochovalo torzo gotického opevnění s Dolejší bránou a dřívější augustiánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

 

Kamenné inundační mosty u Staré a Nové Hlíny

Tyto jedinečné pozdně barokní klenuté kamenné mosty vznikly na místě původních dřevěných mostů, jež byly často likvidovány povodněmi. V 18. století je postavili tehdejší majitelé třeboňského panství Schwarzenberkové z poloviny 17. století. V roce 1781 postavili pětiobloukový most z lomového kamene, který vedl přes nynější rybník Vítek a v posledním roce 18. století vznikl čtrnáctiobloukový 118 m dlouhý most z kamenných kvádrů vedoucí přes řeku Lužnici. Mosty projektoval Ing. J. Rosenauer, jehož dílem je i Schwarzenberský kanál. Až do roku 1988 byly mosty využívány k silniční dopravě, než byla přeložena trasa silnice. Oba mosty, které jsou nyní využívány především chodci a cyklisty, se rovněž objevily ve spoustě filmů pohádek.

 

Zámek Žďár na Sázavou

Původně cisterciácký klášter z poloviny 13. století byl v 18. století barokní přestavěn slavným architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem do barokního stylu. Až do požáru v roce 1784 byla stavu využívána jako klášter, než byla přeměněna na zámek a v roce 1992 v restituci vrácena šlechtickému rodu Kinských. V rámci okruhu Po stopách Santiniho můžeme navštívit nejzajímavější místa tohoto zámku, která jsou spojena s tímto slavným architektem. V Muzeu nové generace zase můžete díky unikátní multimediální zážitkové expozici projít příběhem zdejšího barokního areálu, který zaujme děti i dospělé. Zhlédnout můžete i stálou výstavu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze či Galerii rodu Kinských.

 

Žulové skalní útvary Svatošské skály

Tento unikátní geologický útvar, tvoří vzácný ojedinělý soubor vzácných druhů rostlin a živočichů. Nachází se v údolí na břehu řeky Ohře mezi obcemi Loket a Doubí u Karlových Varů. Tato národní přírodní památka s množstvím skalní pilířů, hranolů a jehlanů vznikla v žulovém masivu díky působení řeky Ohře. Skalní stěny z loketské žuly se vyznačující blokovou odlučností a jejich geometrické vary připomínají svatební proces, podle čehož jsou i pojmenovány. Podle pověsti prý svatebčany zaklela vodní víla, již opustil nevěrný ženich Jan Svatoš. V minulosti toto místo dokonce inspirovalo i umělce jako např. J. W Goetheho, H. Marschnera či S. Freuda. Touto oblastí prochází naučná stezka Doubí – Svatošské skály.

 

Rozhledna Romanka

Tato jedinečná rozhledna, která se nachází u obce Hrubý Jeseník na Nymbursku, je ve výšce 204,5 m n. m. nejníže položenou rozhlednou v České republice. Součástí věže je rovněž i vysílač pro mobilní operátory, kde technická část vysílače je schována do umělého návrší pod rozhlednou. Odtud vychází 50 metrů vysoký betonový sloup, který od poloviny prochází konstrukcí rozhledny. Rozhledna má několik pater s vyhlídkovými plošinami a z nejvyššího můžete vyhlížet výšky 26 m. Jméno rozhledny pochází ze slavnostního pokřtění jménem Romanka, podle malého místního děvčátka, které pozorně sledovalo průběh tehdejší stavby. V roce 2002 byla tato stavba v rámci soutěže Grand Prix oceněna v kategorii krajinářské architektury.