Seriál IV.: Nejlepší turistická místa v Česku

Rozhledna Štěpánka

Novogotická vyhlídková věž, jež byla postavena v roce 1847 patří k nejstarším rozhlednám v Jizerských horách. Tuto stavbu započal kníže Rohan jako poctu k návštěvám arcivévody Štěpána. Stavba však nebyla dokončena a zůstala rozestavěná přes 40 let, než ji v roce 1892 dokončil až kořenový horský spolek, jímž byl otevřen veřejnosti. Věž měří 24 m a nahoru vede 81 schodů. Otevřená je celoročně a nabízí překrásný výhled na západní Krkonoše. Pod rozhlednou se nachází zrekonstruovaný kamenný kříž ve tvaru nacistického válečného vyznamenání Železné kříže Ten symbolizuje pietní místo, které tu vybudovali němečtí obyvatelé v roce 1944 k na počest památky padlých německých vojáků v cizině.

 

Vřesová studánka v Jeseníkách

Zdejší poutní místo má dlouholetou tradici spadající až do 17. století. Původní dřevěná kaple byla nahrazena kamennou, která byla v roce 1927 přestavěna na kostelík. Ten lidem sloužil do roku 1946, kdy po zásahu blesku vyhořel. Pro potřeby poutníků zde také stála chata, která byla po požáru roku 1892 obnovena a z důvodu havarijního stavu v roce 1988 stržena dní zde najdeme jen kapličku nad pramenem Vřesové studánky, kde podle pověsti vytéká zázračná voda. Poutní místo připomíná mohyla s železným křížem a kamenný oltář sochaře O. Olivy, jenž by se měl stát součástí obnovené kaple, kterou zde chtějí společně s chatou vybudovat členové Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka.

 

Zámek Milotice

Areál milotického zámku se řadí k nejlépe dochovaným komplexům budov a zahradní architektury z období baroka v České republice. Dnešní vrcholně barokní podobu získal zámek během dvou přestaveb za majitele Jana Antonína Serényiho v 1. pol. 18. století. V současné době jsou interiéry zámku upraveny do původní podoby, kterou měly v 1. polovině 19. století, kdy byl zámek obýván rodem Seilern-Aspang a zámecká expozice tak nabízí pohled do každodenního života posledního majitele zámku Ladislava Seilerna a jeho rodiny. Zajímavá je také prohlídka zámeckého parku, francouzské a oranžerií v replice historického kostýmu, která je možná v rámci Kostýmované prohlídky, kde je však nutná rezervace předem.

 

Rotunda sv. Jiří a Vojtěcha na Řípu

Románská rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na vrcholku hory Říp je významná církevní a kulturní památka patřící mezi nejstarší dochované stavby v Česku. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1126, kdy kníže Soběslav I. na paměť vítězství nad králem Lotharem v bitvě u Chlumce nechal původní kostelík opravit a rozšířit. V letech 1869-1881 došlo ke stavebním úpravám, kdy byl nově proražen jižní portál zřízená velká okna a stavba byla opatřena venkovní omítkou. V letech 1966-74 byl opraven celý plášť rotundy a obnoven původní tvar oken. Rotunda tak získala“románský“ vzhled s neomítnutou fasádou, avšak v roce 2009 byla stavba opět opatřena omítkou. Rotunda je během turistické sezony přístupná veřejnosti.

 

Zámek Lemberk

Tento původně středověký hrad založil kolem roku 1240 Havel z Lemberka. Jeho manželkou byla sv. Zdislava z Lemberka, jejíž památku připomíná Zdislavina světnička a Zdislavina studánka s léčivou vodou pod zámkem. V 16. století byl hrd renesančně přestavěn na zámek a v 17. století ho nechá rod Bredů upravit v barokním stylu. Při prohlídce uvidíte hlavní reprezentační místnosti zámku, jako je bajkový sál s renesančním kazetovým stropem, rytířský sál s barokní štukovou výzdobou či apartmán posledních majitelů zámku Clam-Gallasů. K vidění jsou také provozní prostory v zámku a expozice historických stylů zaměřená na vývoj interiérů od 18. do 20. století Zámecká věž zase nabízí krásné výhledy do okolí