Seriál I.: Nejlepší turistická místa v Česku

Představujeme vám I. díl ze seriálu těch nejzajímavějších turistických míst v Česku, z nichž o některých možná ani nevíte, nebo jste je dosud ještě nenavštívili a rozhodně stojí za poznání. Podívejte se na 5 tipů na výlet v každém dílu tohoto seriálu a třeba pro vás budou zajímavou inspirací pro příští cyklovýlet, anebo pěší výlet s rodinou.

Zámek Ploskovice

Zámek si v letech 1720 – 1730 nechala vybudovat velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská jako svou letní rezidenci. Současná podoba zámku pochází z 2. pol. 19. století, kdy v rámci rozsáhlé rekonstrukce bylo přistavěno jedno patro a zámek byl přizpůsoben pro císaře Ferdinanda V. Výzdobu interiéru v rokokovém stylu provedl sochař Václav Levý a autorem skvostných maleb je český malíř Josef Navrátil. Vnitřní prostory zámku jsou typické pro umělecký styl 2. pol. 19. století a připomínají dobu letních pobytů rakouského císaře a českého krále Ferdinanda V. Habsburského. Ve druhém patře je nyní umístěna výstava obrazů „Z českého malířství 19. století“ a v suterénu zámku je možné navštívit vodní jeskyně neboli „grotty“.

Zámek Stránov

Tento novorenesanční, architektonicky významný zámek, který se rozléhá v obci Jizerní Vtelno, vznikl přestavbou původního gotického hradu z 15. století. Z jeho původní podoby se dochovala jen výrazná kamenná věž a v následujících staletích byl několikrát přestavován. Současný pohádkový vzhled zámku je výsledkem poslední novorenesanční úpravy z 19. století. Od roku 1917 byl zámek majetkem Josefa Šimonka, prezidenta Škodových závodů, jehož rodina zde žila, dokud nebyl objekt v roce 1948 znárodněn. Od roku 2003 je zámek opět v rukou rodiny Šimonkovy a v roce 2004 byl otevřen veřejnosti. V rámci prohlídek jsou zde k vidění zrekonstruované zámecké interiéry nebo můžete vystoupat na zmiňovanou gotickou hradní věž s krásnou vyhlídkou do krajiny.

Pančavský vodopád

Vodopád je svou výškou 148 metrů nejvyšší vodopád v Česku. Nachází se v Krkonošském národním parku, přibližně 1 km od Labské boudy, na Pančavském potoce. Jde o typický kaskádovitý vodopád, kdy voda padá skalnatým pádem z hrany Pančavské louky na dno Labského dolu. Má čtyři hlavní stupně a výška vodopádu se mění podle množství protékající vody. Nejvydatnější je při jarním tání sněhu, což je obvykle koncem dubna a začátkem května. V blízkosti vodopádu se na červené turistické stezce mezi Labskou a Vrbatovou loukou nachází vyhlídka, ze které lze vidět pouze vrchní část vodopádu. Celý vodopád je možné pozorovat z modré turistické trasy vedoucí Labským dolem.

Valašské muzeum

Skazen v Rožnově pod Radhoštěm založený roku 1925 patří mezi nejstarší a nejznámější skanzeny lidové architektury ve střední Evropě. Dřevěné městečko, které je jeho nejstarší částí, se rozkládá v městském parku a představuje podobu historického náměstí tvořeného souborem originálních dřevěných staveb, přenesených především z rožnovského náměstí. Valašská dědina umístěná na svahu Karlova kopce zase představuje unikátní soubor více než 60 lidových staveb prezentujících každodenní život ve valašské vesnici od konce 18. století do poloviny 20. století. Nejmladší část Mlýnská dolina zase představí návštěvníkům dodnes funkční technické dřevěné stavby na vodní pohon – vodní mlýn, valchu, pilu a hamr.

Mlýn Kuželov

Větrný mlýn nacházející se nad obcí Kuželov je jedním z mála dochovaných větrných mlýnů holandského typu u nás. Postaven byl roku 1842 jako obecní mlýn, svou činnost ukončil v roce 1946 a po rozsáhlé rekonstrukci je od 70. let 20. století přístupný veřejnosti jako jedna z expozic Technického muzea v Brně. Mlýn má kuželovitou kamennou konstrukci, která nese otočnou střechu se šindelovou krytinou a čtyřmi křídly větrného kola. V přilehlých obytných a hospodářských budovách je zřízena expozice horňáckého bydlení a hospodaření na přelomu 19. a 20. století, jejíž součástí je i ukázka zemědělského nářadí a nástrojů na údržbu mlýna. V červenci se zde konají tradiční národopisné Horňácké slavnosti.