Vinařská cyklostezka napříč Pálavou

Cyklotrasa pálavskou vinařskou stezkou snad ani nemůže začít jinde, než v malebném Mikulově. Z Mikulova vyrážíme po asfaltové cestě směrem na Klentnici. Napravo od silnice míjíme Kočíčí skálu a o pár set metrů dál po levé straně můžeme udělat krátkou odbočku na rodinný ranč mezi pálavskými skalami, připomínajícím divoký západ. Dál dorazíme do Klentnice, kde nalevo spatříme zříceninu Sirotčí hrádek a také v Klentnici můžeme krátce zavítat do vyhlášeného Café fara. Na konci obce na rozcestí pokračujeme napravo a po pár desítkách metrů se už začíná vyjímat jedinečný výhled na „moravské moře“ neboli novomlýnské nádrže.

Směrem na Pavlov projíždíme mezi rozlehlými vinohrady přímo v srdci Pálavy s ohromujícím výhledem na vodní nádrž Nové Mlýny.

Dorazíme do Pavlova, jedné z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších pálavských obcí, která se rozléhá ve velmi prudkém kopci. Sjezd z kopce Pavlovem svádí k vysoké rychlosti, ale je potřeba dbát zvýšené opatrnosti kvůli početným skupinkám pěších turistů procházejících obcí. Projíždíme kolem malebných domů až ke kostelu, kolem radnice a na konec Pavlova nalevo míjíme unikátní archeologické muzeum Archeopark s pravěkou expozicí až dojedeme na rozcestí k Yacht clubu Pavlov.

Na rozcestí tedy odbočíme doleva směrem na Dolní Věstonice, nalezišti pravěkých vykopávek a legendární Věstonické Venuše. Při průjezdu Věstonicemi po levé straně uvidíme velké množství vinných sklepů, kde nás rádi pohostí přívětiví vinaři. Po pravé straně pak můžeme spatřit sochu Věstonické Venuše v „obřím“ měřítku.

Pokračujeme tedy dál až dorazíme na rozcestí stáčejícímu se doprava na novomlýnskou hráz, ale my pokračujeme rovně po silnici do Horních Věstonic. Za Horními Věstonicemi cca po 2 km odbočíme doleva až dorazíme do další významné vinařské obce Perná, rodiště oblíbené odrůdy Pálava. Po celou dobu nemůžeme přehlédnout nádherné bělostně zářící Pálavu obklopenou všudypřítomnými vinohrady.

Z Perné se vydáme do obce Bavory ke můžeme opět zavítat na degustaci vína do některého z mnoha vinných sklepů a v letních měsících zde, stejně jako v ostatních vinařských obcích, bude obzvlášť živo. Z Bavor se potom vydáme po cyklostezce kolem vinohradů do táhlého asi 1,5 km dlouhého kopce na konci kterého vyjedeme na silnici a zatočíme vpravo. Po silnici pokračujeme z kopce zpět do Mikulova.