Žulové skalní útvary Svatošské skály

Tento unikátní geologický útvar, tvoří vzácný ojedinělý soubor vzácných druhů rostlin a živočichů. Nachází se v údolí na břehu řeky Ohře mezi obcemi Loket a Doubí u Karlových Varů. Tato národní přírodní památka s množstvím skalní pilířů, hranolů a jehlanů vznikla v žulovém masivu díky působení řeky Ohře. Skalní stěny z loketské žuly se vyznačující blokovou odlučností a jejich geometrické vary připomínají svatební proces, podle čehož jsou i pojmenovány. Podle pověsti prý svatebčany zaklela vodní víla, již opustil nevěrný ženich Jan Svatoš. V minulosti toto místo dokonce inspirovalo i umělce jako např. J. W Goetheho, H. Marschnera či S. Freuda. Touto oblastí prochází naučná stezka Doubí – Svatošské skály.