Zámek Zruč nad Sázavou

Zámek Zruč nad Sázavou patří společně se svým parkem k významným a velmi navštěvovaným pamětihodnostem ve středním Posázaví. Jeho počátky sahají až do třináctého století, kdy prvním sídlem ve Zruči byl tzv. Starý zámek založený ve druhé polovině 13. století, avšak první dochovaná písemná zmínka pochází až z roku 1328. Svou novogotickou podobu získal až na konci 19. století, ale některé prvky objektu obsahují budovy původního hradu postaveného v první polovině 14. století. Jedním ze středověkých pozůstatků je například Kolowratská věž.

V prostorách zámku se kromě dalších expozic nachází Regionální muzeum, které je zaměřené zejména na obuvnickou historii města. Můžete zde také vidět dobové fotografie, ševcovské nástroje a získáte představu o původním životě obyvatel. Součástí zámeckého areálu je také psí hřbitov, kde slavný šlechtický rod Schebků pohřbíval své lovecké psy. Tomto hřbitově stálo osm náhrobků, ale zbyly pouze dva.

Po roce 1989 bylo sídlo v rámci restituce navráceno rodině Schebků, avšak v roce 2003 město Zruč nad Sázavou zámek, společně s parkem odkoupilo.

V současnosti je v zámku umístěna radnice, zámecké galerie a v jižní části jsou zpřístupněny dva turistické prohlídkové okruhy. V hradním příkopu se nachází zábavně naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat. V bývalé sýpce je interaktivní expozice Příběh řeky Sázavy a ve Zručském dvoře (bývalé hospodářské stavení Schebků) byla otevřena expozice Vodácké muzeum. Středověká Kolowratská věž v těsné blízkosti zámku je upravena na vyhlídkovou s interaktivními prvky pro děti v každém patře.