Zámek Uherčice

Zámek Uherčice byl dříve majetkem starého šlechtického rodu Collaltů. Stojí na východě stejnojmenné jihomoravské obce Uherčice, která je součástí okresu Znojmo. V zámeckém areálu se nachází čtyři nádvoří, tzv. arkádové nádvoří, hospodářské nádvoří, centrální nádvoří a vnitřní nádvoří, jež tvoří soukromé, hospodářské a reprezentativní budovy. Jihozápad a severozápad celého objektu zdobí zámecké zahrady, na něž v opačném směru navazuje rozlehlý zámecký park. Bezprostředně od zámku se nachází další hospodářská stavení, která byla součástí velkostatku. Celý zámecký komplex byl po druhé světové válce na základě Benešových dekretů znárodněn. Nejprve se stal součástí Československých státních statků Jaroměřice nad Rokytnou a později přešel pod správu Československého státního statku Lesná. Zpočátku byl zámek využit jako tábor nucených prací, později sloužil rotě Pohraniční stráže a pro některé prostory se našlo uplatnění jako byty nebo kanceláře. V důsledku nezodpovědného a nešetrného hospodaření byl zámek postupně devastován a chátral, až byla v polovině 80. plánována dokonce jeho demolice. Teprve po roce 1989 byl v několika etapách rekonstruován, než byl konečně zpřístupněn veřejnosti. Po nákladné rekonstrukci je nyní od dubna 2022 v severním křídle zámku otevřena nová prohlídková trasa.

Nově otevřený prohlídkový okruh v severním křídle seznámí návštěvníky s historií šlechtického rodu Collalto et San Salvatore. Pozornost je soustředěna především na knížete Odoarda, jenž tuto část na počátku 19. století přestavěl a zmodernizoval. Návštěvníci si zde mohou všimnout nových parketových podlach, zrestaurované nástěnné malby, anebo mohou navštívit opravené komnaty, které připomínají dobu předminulého století. Prohlídkovému okruhu nepochybně dominují křišťálový lustr, klavír s honosným zámeckým nábytkem nebo barevně zdobené schodiště.