Zámek Rokytnice

Zámek Rokytnice se nachází ve stejnojmenné hanácké obci Rokytnice u Přerova. V místě původní středověké tvrze z konce 14. století, která byla zničena za husitských válek, byl vystavěn renesanční zámek. Ten pak v roce 1582 vyhořel a tehdejší majitel Jáchym Haugvic z Biskupic jej nechal opravit a zrekonstruovat. Za třicetileté války byl zámek výrazně poškozen až jej následně Jezuité zbourali a vystavěli zde nové barokní sídlo. Na konce 18. století v místě fungovala polní nemocnice a poté v roce 1835 panství koupil rytíř Josef Eichhoff, který ve dvorské komoře ve Vídni působil jako viceprezident. Šlechtický rod Eichhoffů sídlo vlastnil a do konce druhé světové války, než byl zámek zestátněn na základě Benešových dekretů. V současné době je zřizovatelem zámku Jihomoravský kraj a sídlí zde Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením. K trojkřídlé budově zámku náleží rozlehlý i udržovaný anglický park.