Zámek Milotice

Areál milotického zámku se řadí k nejlépe dochovaným komplexům budov a zahradní architektury z období baroka v České republice. Dnešní vrcholně barokní podobu získal zámek během dvou přestaveb za majitele Jana Antonína Serényiho v 1. pol. 18. století. V současné době jsou interiéry zámku upraveny do původní podoby, kterou měly v 1. polovině 19. století, kdy byl zámek obýván rodem Seilern-Aspang a zámecká expozice tak nabízí pohled do každodenního života posledního majitele zámku Ladislava Seilerna a jeho rodiny. Zajímavá je také prohlídka zámeckého parku, francouzské a oranžerií v replice historického kostýmu, která je možná v rámci Kostýmované prohlídky, kde je však nutná rezervace předem.