Vřesová studánka v Jeseníkách

Zdejší poutní místo má dlouholetou tradici spadající až do 17. století. Původní dřevěná kaple byla nahrazena kamennou, která byla v roce 1927 přestavěna na kostelík. Ten lidem sloužil do roku 1946, kdy po zásahu blesku vyhořel. Pro potřeby poutníků zde také stála chata, která byla po požáru roku 1892 obnovena a z důvodu havarijního stavu v roce 1988 stržena dní zde najdeme jen kapličku nad pramenem Vřesové studánky, kde podle pověsti vytéká zázračná voda. Poutní místo připomíná mohyla s železným křížem a kamenný oltář sochaře O. Olivy, jenž by se měl stát součástí obnovené kaple, kterou zde chtějí společně s chatou vybudovat členové Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka.