Seriál III.: Nejlepší turistická místa v Česku

Květná zahrada v Kroměříži

Věhlasná Květná zahrada v moravské Kroměříži, též zvaná jako Libosad, je vrcholným dílem evropského zahradního umění 17. století, jež je společně s Podzámeckou zahradou a arcibiskupským zámkem zapsaná na seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Raně barokní zahradu, která vznikla mezi lety 1665 – 1675 nechal vybudovat biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorne. Květná zahrada tvoří geometrickou podobu s množstvím květinových ornamentů, ostatní stříhanou zelení, bohatě doplněna sochařskou výzdobou a fontánami. Mezi její hlavní prvky patří osmiboká rotunda s jedinečnou vnitřní výzdobou a 244 metrů dlouhá kolonáda, tvořící jednu ze stran zahrady, vyzdobená 44 antickými sochami a bustami. Rotundou vás provede průvodce a prohlídku doplní výkladem vztahujícím se k místu.

 

Klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích

Klášter premonstrátek byl založen v roce 1181 Vilémem z Pulína, který jej pojmenoval Rosa coeli neboli Růže nebeská. Tato památka je považována za nejstarší ženský klášter na Moravě. V době husitských válek roku 1420 byl klášter vypálen a v roce 1526 byl zrušen. Rozsáhlý komplex budov se řadí k nejvýznamnějším středoevropským církevním stavbám vrcholné gotiky a je také místem, kde můžete načerpat pozitivní energii. Do areálu se vstupuje gotickou branou přes bývalý hospodářský dvůr. Vlastní část kláštera tvoří konventní kostel Panny Marie dochovaný v obvodovém zdivu, křížová chodba s rajským dvorem, přilehlá kapitulní síň, a také budova bývalého barokního konventu. Areál kláštera je přístupný veřejnosti a to včetně komentovaných prohlídek.

 

Hrad Svojanov

Hrad založený roku 1224 patří k nejstarším královským hradům u nás. Po smrti krále Přemysla Otakara II. zde žila královská vdova Kunhuta se svým druhým manželem Závišem z Falkenštejna. Svou nynější podobu hrad získal po požáru v roce 1842, kdy byl částečně přestavěn v empírovém stylu a je tak jediným hradem, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem. V empírovém paláci návštěvníci shlédnou expozici představující život na hradě v 2. polovině 19. století nebo si mohou prohlédnout gotická sklepení s mučírnou a goticko-renesanční dům zbrojnošů. Zajímavá je také prohlídka venkovního areálu s rozhlednou na břitové věži nebo procházka vyhlídkovými ochozy na hradbách či unikátní obnovenou gotickou zahradu.

 

Kostel sv. Bartoloměje a Farní muzeum v Kodraci

Chloubou středočeské obce Kondrac je kostel sv. Bartoloměje z románského období, který se řadí mezi nejstarší a nejkrásnější církevní památky v Čechách. Byl vystavěný po roce 1200 a z této doby se dochovala také loď se dvěma kruhovými vížkami nad průčelím. Za kostelem se nachází Farní muzeum, které bylo otevřeno v roce 2010 a je jediné svého druhu v Česku. Největší expozice se nachází přímo v budově muzea a představuje autentický interiér vesnické fary z přelomu 19. a 20. století. Další dvě expozice jsou v budově bývalé márnice, kde jsou prezentovány údaje o historii kostela a informace týkající se pohřbívání. V hlavní budově je také řemeslná dílna s možností výroby svíček, ručního papíru či tisku dobových obrázků.

 

Zámek Žleby

Díky přestavbě provedené v polovině 19. století knížecím rodem Auerspergů ve stylu anglické neogotiky zámek získal velkolepou romantickou podobu. Bohatě vybavené interiéry jsou zařízeny v neogotickém stylu podle anglických předloh a v současnosti mohou nabídnout jednu z největších sbírek zbraní v Česku, luxusní nábytek, starožitnosti, vitráže i originální předměty denní potřeby. Místním unikátem je také jedno z mála dochovaných zámeckých divadel s původním inventářem včetně kostýmů, a také plně funkční zámecká kuchyně s historickým provozním zázemím. Výstup na zámeckou věž nabízí vyhlídku do širokého okolí a rozsáhlý anglický park s řadou romantických staveb láká k příjemné procházce.