Seriál VIII.: Nejlepší turistická místa v Česku

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Skanzen v Kouřimi je jediným nadregionálně specializovaným skanzenem, který představuje stavitelské památky ze Středočeského kraje, severních a východních Čech z období od 17. do 19. století. V současnosti zde najdete čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů nebo kromě toho i několik menších památek. Do budoucna se plánuje i doplnění areálu skanzenu o přibližně až třicet dalších staveb ze zmíněných regionů. Skoro ve všech vyjmenovaných objektech, které se zde nyní nachází, jsou vystaveny vnitřní expozice, které představují život a práci na venkově od 18. do počátku 20. století. V muzeu celoročně probíhá velké množství lidových slavností a doprovodných programů, jež se snaží co nejautentičtěji poukazovat na tradiční svátky.

 

Cihlový most v Mikulově

Cihlový most nacházející se na území jihomoravského města Mikulov, v bezprostřední blízkosti hranic s Rakouskem, dříve sloužil k přístupu na ostrov zvaný Portz Insel. Tuto barokní památku ze 17. století nechal postavit František z Ditrichštejna, toho času majitel panství Mikulov a Steinebrunn. V polovině 19. století byl rybník Portz vypuštěn, vysušen. V 70. letech 19. století byla napříč pozemkem, kudy vedl dříve most, vybudována železniční trať z Břeclav do Hrušovan nad Jevišovkou a tím bylo oříznuto spojení mezi cihlovým mostem a zámečkem Portz, čímž most také ztratil význam a od té doby až donedávna chátral. Po roce 1949 se most nacházel v nepřístupném pohraničním prostoru, časem byl zatopen a pohlcen bahnem a dřevinami.

V roce 2019 byla konečně zahájena rozsáhlá rekonstrukce mostu a v létě 2020 byl most oficiálně otevřen veřejnosti. Cihlový most, který je od roku 1995 spolu se zámečkem Portz chráněn jako kulturní památka, je součástí naučné stezky. Můžeme se u něj zastavit při projížďce cyklostezkou po „Železné oponě“ vedoucí ze Sedlece do Mikulova.

 

Zřícenina hradu Rabí

Tato nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách se může pyšnit jedním z nejvyspělejších obranných systémů své doby. Při druhém obléhání hradu husity zde přišel o svoje druhé oo Jan Žižka z Trocnova. Hrad, založený ve 13. století zřejmě rodem Wittelsbachů byl v průběhu 14. a 15. století potupně přestavován a rozšiřován do podoby rozlehlého hradním komplexu jenž byl reprezentativním sídlem pánů z Rýzmberka. Od pol. 16. století přestal být udržován, postupně chátral a v první pol. 18. století vyhořel. Jednotlivé prohlídkové okruhy představí návštěvníkům velké nádvoří, Břenkův palác, vyhlídkovou terasu, hladomornu či 26 m vysokou obytnou věž, hradní sklepení a také bývalou konírnu a podzemí kostela.

 

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Moravský skanzen ve Strážnici je ukázkou objektů lidového stavitelství seníků, vinohradnických staveb, vodních staveb, luhačovického Zálesí, Horňácka a moravských Kopanic, . Toto tradiční muzeum v přírodě bylo zpřístupněno návštěvníkům již v roce 1981. Jedinečnost muzea spočívá v prezenaci lidové architektury, způsob života, bydlení a hospodaření v uvedených regionech také zdůrazňuje práci ve vinohradnictví, jež je pro tento kraji tolik příznačné. Proto zde nechybí ani unikátní expozice vinohradu či ukázka pěstování sladkých bobulí od dávných dob až po současnost, která je na našem území ojedinělá. V průběhu návštěvní sezóny zde najdete několik tematických pořadů, které vás seznámí s tradičními lidovými řemesly a lidovými zvyklostmi v průběhu kalendářního roku. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy tedy nejenže přenese své návštěvníky do tradičního života na jihomoravském venkově, ale postará se také o rodinnou zábavu a relaxaci.

 

Hora Milešovka

Díky nadmořské výšce 837 m je hora Milešovka nejvyšším vrcholem Českého středohoří a kromě toho je ale také považována za největrnější místo Česka. Každoročně je zde evidováno nejvíce bouří na celém našem území, a proto někdy bývá i nazývána jako Hromová hora. Uchvacující výhledy z Milešovky si oblíbili turisté již v předminulém století. Hostinský Antonín Weber proto na tomto místě roku 1825 vybudoval nemálo známou „mechovou chýši“ s občerstvením a tu posléze nahradila kamenná stavba. V současnosti se zde nachází kamenný bufet a turistická chata. Roku 1905 zde byla také uvedena do provozu meteorická observatoř s vyhlídkovou věží, jež je dokonce považována za nejstarší horskou meteorologickou stanicí v České republice. Ve spodním ochozu rozhledny najdete jedinečné panoramatické výhledy na všechny světové strany.