Schwarzenberská hrobka

Impozantní stavba stojí v blízkosti Třeboně, přibližně 1 km třeboňského zámku, v anglickém parku, na jihozápad od rybníka Svět. O stavbu se zasloužili především Jan Adolf II. Schwarzenberg se svou manželkou, kněžnou Eleonorou. V místě spočívá 26 příslušníků tohoto významného šlechtického rodu.

Schwarzenberská hrobka byla založena roku 1874. Její vznik v Třeboni iniciovala manželka Jana Adolfa II. Schwarzenberga, kněžna Eleonora, protože z nevyhovujících prostorových a hygienických důvodů bylo potřeba přesunout dosavadní místo posledního odpočinku v kostele sv. Jiljí u Domanína.

Před samotou stavbou bylo ještě zapotřebí vybudovat kanál k odvodnění prostoru hrobky, která byla zapuštěna pod úrovní terénu. Za návrhem dvoupatrové budovy s monumentálním schodištěm stojí knížecí stavitel Damasius Deworetský, jenž spolupracoval i na přestavbě zámku Hluboká.. Předlohou stavby byl italský Campo Santo.