Pravěká osada Křivolík

Pravěká osada Křivolík je unikátní pravěký skanzen a experimentálně archeologické centrum. Tato osada vzniká postupně od roku 2007 díky skupině archeologických nadšenců, spolku Bacrie. Tehdy zde proběhly první experimenty s pravěkým zemědělstvím, zpracováváním dřeva a kůží a postupem času se z malé březové ohrady stala prosluněná mýtina, kde se dnes nachází hned několik rekonstrukcí staveb z různých období pravěku (od dob lovců a sběračů, přes dobu bronzovou až k době železné),řemeslných okrsků a výběh s domácími zvířaty.

Uprostřed krásných hvozdů u České Třebové se tak díky tomuto muzeu v živé přírodě můžete na chvíli ocitnout v pravěku, kdy se na našem území vyskytovali tehdejší lovci a sběrači, první zemědělci, taviči kovů doby bronzové i první etnika – Keltové či Germáni. Věnujeme se také činnosti výzkumné (v rámci oboru tzv. experimentální archeologie) i osvětové (za pomoci akcí a programů pro děti, mládež i dospělé).

Osada leží v blízkosti města Česká Třebová směrem k vesničce zvané Kozlov. Od vlakového nádraží je nejlepší jít po zelené turistické značce až k rozcestníku „Uhrovy doly“ a poté se vydat po modré turistické značce směrem „Kozlovský kopec“. Pokud přijedete autem je nejlepší nechat auto na parkovišti u restaurace „Na Horách“ a poté se napojit na zelenou turistickou značku a pokračovat stejně jako pěšky od vlakového nádraží. Další možností je nechat auto/autobus u obce Kozlov u autobusové zastávky a zbytek dojít po modré turistické značce směrem na „Českou Třebovou“.