Na kole Křivoklátskem po stopách českých králů

Výlet Chráněnou krajinnou oblasti Křivoklátsko je pro pěší turisty a cyklisty něco jako ráj. Trasa podél řeky Berounky zvýrazní půvab tohoto kraje. Krásu výletu hned na začátku umocní velkolepý královský hrad Křivoklát s nádhernou hradní kaplí, Královským a Rytířským sálem s expozicí gotického malířského a sochařského umění. Chcete-li získat ještě autentičtější zážitek z výletu, prohlédněte si zde proslulé vězení a mučírny s mučícími nástroji a nakonec můžete vystoupat na monumentální věž s loveckými sbírkami a dechberoucím výhledem do krajiny,

Začátek výletu je v městysu Křivoklát na parkovišti pod hradem. Tento středověký hrad z 12. století tvoří jednu z nejvýznamnějších dominant kraje. Vyjímá se na vysokém skalnatém ostrohu a zároveň je obklopen hlubokou, zalesněnou kotlinou. Objekt, který původně sloužil jako lovecký hrad, nechal přestavět Přemysl Otakar II. a následně se stal reprezentačním sídlem českých králů.

Z Křivoklátu se tedy vydáte po cyklotrase č. 303 směr Roztoky, za mostem přes Berounku odbočíte vpravo, projedete kolem říčního jezu Roztoky a po přibližně 2 km se dáte znovu vpravo na silnici vedoucí do Branova. Projedete vsí a v její dolní částí zahnete podle ukazatele doleva na Luh, odkud budete přívozem přepraveni na druhý břeh Berounky. V Branově-Luhu můžete navštívit památník Oty Pavla – v domě, kde spisovatel strávil část svého života s rodinou a chodil zde i rybařit.

Na druhém břehu Berounky přijedete k hlavní silnici, dáte se doprava a po pár metrech na křižovatce doleva na Nezabudice. Pokud byste jeli po hlavní silnici vlevo, dostali byste se k hostinci u „Rozvědčíka“, známému z filmu „Smrt krásných srnců“. V domě vedle kostela sv. Vavřince je pamětní síň významného legionáře z první světové války a protinacistického odbojáře Jaroslava Fraňka, který hospodu „U Rozvědčíka“ provozoval až do zatčení gestapem.

Z Nezabudic jedete po červené turist. značce, terénem stoupáte k hájence Křiniště, kde na křižovatce lesních cest odbočíte ze značené cesty vpravo do Hracholusek. Křiniště se nachází v blízkosti přírodní rezervace Čertova skála – výrazného čedičového masivu nad Berounkou, odkud se nabízí kouzelný pozhled do kraje. Za Hracholuskami na křižovatce turist. značek odbočíte vlevo na modrou, která vás dovede do Hřebečníků. Projedete obcí a po cyklotrase č. 0044 se dostaneme do Týřovic. Na protějším břehu Berounky lze vidět zříceninu gotického hradu Týřov, který byl svého času jedinečnou pevností nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě a patří mezi nejstarší hrady u nás.

Z Týřovic pokračujete po cyklotrase č. 0045 přes Skryje, kde můžete navštívit lom, v němž J. Barrande prováděl své první vykopávky a nachází se zde muzeum věnované jeho zdejším výzkumům. Za Skryjemi na křižovatce cyklotras se vydáte vlevo po cyklotrase č. 0016, na turist. rozscestí „U Háků“ jedete rovně přes osadu Luh. Na příští křižovatce zprava navazuje zelená turist. značka. Několik set metrů jedete ještě po silnici a poté spolu se zelenou odbočíte vlevo do kopce. Lesem dojedete po značené cestě do Karlovy Vsi, kde se napojíte na cyklotrasu č. 303, jež vás přes Roztoky dovede zpět do Křivoklátu.