Pevnost Králíky – Pěchotní srub K–S 14 „U cihelny“ v Králíkách

Oboustranný dvoukřídlý objekt s názvem Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ byl vybudován 29. září až 8. října 1936. Na stavbu objektu se spotřebovalo 2 110 m3 betonu. Jeho výzbroj sestávala ze dvou protitankových kanónů spřažených s těžkým kulometem, těžký kulomet v sólo provedení, dvě dvojčata těžkých kulometů, pět lehkých kulometů a dále minomet s ráží 9 cm. Srub byl osazen dvěma pancéřovými pěchotními zvony.

V místě je umístěna expozice, která je věnovna výstavbě opevnění, čs. legiím, armádě a památce četaře Arnošta Hrada, který zde v roce 1938 spáchal protestní sebevraždu. Další expozice je zaměřena na Finanční stráž Československé republiky v letech 1918–1948.

Opevnění „U cihelny“ se nachází severně od města Králíky vedle areálu Vojenského muzea Králíky v Prostřední Lipce. Pro veřejnost je otevřeno od dubna do října, od úterý do neděle, vždy od 9 do 17.30 hod. Prohlídky jsou vždy s komentovaným výkladem v podání průvodce. Mimo provozní dobu lze dle dohody provést i větší skupinu návštěvníků. Každý rok v srpnu se v této oblasti (mezi srubem a vojenským muzeem) pořádá vojenská vzpomínková Akce Cihelna s bojovými ukázkami.