Okolí Nepomuku aneb po stopách Černých baronů

Obec Nepomuk společně s hlavní dominantou, zámkem Zelená Hora vyvolávají v pamětech mnoha lidí dějiště legendární komedie Černí baroni podle stejnojmenné knihy Miroslava Švandrlíka. Proto nikoho ani nemůže překvapit, že toto místo se stalo v minulostí inspirací již mnoha umělcům.

Naši trasu odstartujeme v Nepomuku. Zde se nachází Kostel sv. Jakuba z 12 stol., který je považován za nejstarší kamennou stavbu na Nepomucku a dále dům „U České lípy“, jenž byl vybudován ve druhé polovině 14. stol. V místě někdejšího rodného domu Jana Nepomuckého stojí kostel zasvěcený touto světci. V budově staré školy je Městské muzeum a galerie. Po modré turistické značce bychom se dostali na Zelenou Horu – nepřehlédnutelnou dominantu zdejší krajiny. Zámek je otevřený veřejnosti od května do září v odpoledních hodinách o víkendech. Na výlet se pokračujeme z centra Nepomuku po cyklotrase č. 2041, zhruba po dvou kilometrech se dostaneme do obce Klášter, v níž zřícenina cisterciáckého kláštera z 12. století, jež dominuje této obci. Pokračujeme dále cyklotrasou č. 2041 na křižovatku silnic, kde odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 31 do Dvorce. Projedeme kolem bývalé železárny, která je technickou památkou a po polní asfaltce kolem Dvoreckého rybníka přijedeme na silnici, kde se znovu napojíme na cyklotrasu č. 31 a zamíříme do Kladrubec. Tady cyklotrasu opustíme a zamíříme vpravo na silnici vedoucí do Životic. U Velkého Životického rybníka odbočíme vpravo po červené tur. značce, kterou budeme následovat až do Podhůří. Z tohoto místa jedeme po zelené značce, od Spáleného rybníka po hlavní silnici č. 188 před Kotouň do Oselců. V Kotouni si můžeme všimnout barokní zvonice u hřbitovní zdi, v Oselcích barokního zámku s anglickým parkem, můžeme navštívit Pivovarnické muzeum.

Dále po cyklotrase č. 2046 do Milčic, kde zahneme vpravo na cyklotrasu č. 2162 do Myslívi. Zde můžeme navštívit kostel Nanebevzetí P. Marie z počátku 13. století, který byl následně přestavěný v gotickém a pak barokním slohu. Odtud jedeme po zelené tur. značce do Pohoří, kde zahneme vlevo na cyklotrasu č. 2162 a po téměř jednom kilometru odbočíme vpravo na červenou tur. značku. Pojedeme kolem přírodní památky Velký kámen a na tur. rozcestí „Kakov“ zabočíme vlevo na asfaltovou silnici, po níž se vjedeme na hlavní silnici, a poté do Neuraz. Po zelené tur. značce dojedeme do Žinkov, kde se u rybníka nachází pohádkový zámek v romantickém stylu. V současné době se budova rekonstruuje, avšak zámecký park nebo vnější prohlídky zámku jsou i přesto přístupné. Od zámku jedeme po žluté značce kolem rybníka, kde se dále napojíme se na cyklotrasu č. 2042, jež nás po silnici zavede zpět do Nepomuku.