Muzeum Železné opony

Muzeum železné opony ve Valticích přibližuje drsnou mnohaletou historii služby na státní hranici s Rakouskem, kdysi oddělující socialistický východ a „imperialistický západ“. Zvláštní pozornost je věnována nekompromisnímu období mezi lety 1951 až 1989, kdy přímo v tomto místě sloužila pohraniční stráž. Maximální snaha pohraničníků o absolutní izolaci a neprostupnost státní hranice, za pomoci ženijně technických zařízení, vedla téměř k dokonalosti.

Součástí muzejní expozice jsou dobové zbraně, uniformy, výstroj a kromě toho uvidíte i velký počet autentických fotografií a dokumentů vykreslujících pohnutou dobu a události v pohraničí. Snad nejvěrohodnějšími ukázkami tehdejšího období jsou audiovizuální projekce, vězeňská cela nebo místnost, která co nejvěrněji napodobuje terén tehdejší „železné opony„. Celou expozicí vás provází zdejší průvodce, který vaši návštěvu ještě odmění svým výkladem.