Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Kouřimský skanzen je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem prezentujícím stavitelské památky z regionu středních, východních a severních Čech z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. V plánu je doplnění areálu skanzenu o přibližně třicet dalších staveb z uvedených regionů. Téměř všechny stávající objekty jsou vybaveny interiérovými expozicemi, které dokumentují bydlení a hospodaření na venkově od 18. do počátku 20. století. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných slavností a doprovodných programů, které prezentují tradiční svátky v působivé historické podobě.