Mlýn Kuželov

Větrný mlýn nacházející se nad obcí Kuželov je jedním z mála dochovaných větrných mlýnů holandského typu u nás. Postaven byl roku 1842 jako obecní mlýn, svou činnost ukončil v roce 1946 a po rozsáhlé rekonstrukci je od 70. let 20. století přístupný veřejnosti jako jedna z expozic Technického muzea v Brně. Mlýn má kuželovitou kamennou konstrukci, která nese otočnou střechu se šindelovou krytinou a čtyřmi křídly větrného kola. V přilehlých obytných a hospodářských budovách je zřízena expozice horňáckého bydlení a hospodaření na přelomu 19. a 20. století, jejíž součástí je i ukázka zemědělského nářadí a nástrojů na údržbu mlýna. V červenci se zde konají tradiční národopisné Horňácké slavnosti.