Květná zahrada v Kroměříži

Věhlasná Květná zahrada v moravské Kroměříži, též zvaná jako Libosad, je vrcholným dílem evropského zahradního umění 17. století, jež je společně s Podzámeckou zahradou a arcibiskupským zámkem zapsaná na seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Raně barokní zahradu, která vznikla mezi lety 1665 – 1675 nechal vybudovat biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorne. Květná zahrada tvoří geometrickou podobu s množstvím květinových ornamentů, ostatní stříhanou zelení, bohatě doplněna sochařskou výzdobou a fontánami. Mezi její hlavní prvky patří osmiboká rotunda s jedinečnou vnitřní výzdobou a 244 metrů dlouhá kolonáda, tvořící jednu ze stran zahrady, vyzdobená 44 antickými sochami a bustami. Rotundou vás provede průvodce a prohlídku doplní výkladem vztahujícím se k místu.