Klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích

Klášter premonstrátek byl založen v roce 1181 Vilémem z Pulína, který jej pojmenoval Rosa coeli neboli Růže nebeská. Tato památka je považována za nejstarší ženský klášter na Moravě. V době husitských válek roku 1420 byl klášter vypálen a v roce 1526 byl zrušen. Rozsáhlý komplex budov se řadí k nejvýznamnějším středoevropským církevním stavbám vrcholné gotiky a je také místem, kde můžete načerpat pozitivní energii. Do areálu se vstupuje gotickou branou přes bývalý hospodářský dvůr. Vlastní část kláštera tvoří konventní kostel Panny Marie dochovaný v obvodovém zdivu, křížová chodba s rajským dvorem, přilehlá kapitulní síň, a také budova bývalého barokního konventu. Areál kláštera je přístupný veřejnosti a to včetně komentovaných prohlídek.