Kamenné inundační mosty u Staré a Nové Hlíny

Tyto jedinečné pozdně barokní klenuté kamenné mosty vznikly na místě původních dřevěných mostů, jež byly často likvidovány povodněmi. V 18. století je postavili tehdejší majitelé třeboňského panství Schwarzenberkové z poloviny 17. století. V roce 1781 postavili pětiobloukový most z lomového kamene, který vedl přes nynější rybník Vítek a v posledním roce 18. století vznikl čtrnáctiobloukový 118 m dlouhý most z kamenných kvádrů vedoucí přes řeku Lužnici. Mosty projektoval Ing. J. Rosenauer, jehož dílem je i Schwarzenberský kanál. Až do roku 1988 byly mosty využívány k silniční dopravě, než byla přeložena trasa silnice. Oba mosty, které jsou nyní využívány především chodci a cyklisty, se rovněž objevily ve spoustě filmů pohádek.