Jak je to vlastně s předjížděním cyklistů?

Od 1. ledna tohoto roku vstoupil v platnost nový zákon, který se týká pravidel bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Při předjíždění cyklistů budou řidiči muset dbát na dodržování vzdálenosti 1,5 m od cyklisty, ovšem jinak to platí při maximální povolené rychlosti 30 km/hod., kdy bude dostačovat vzdálenost 1 metr. Pokud řidič tento zákon nedodrží, hrozí mu finanční sankce až do výše 2000 Kč.

 

Předjíždění cyklistů ve vzdálenosti 1,5 metru!

Nejprve senátoři navrhovali jinou podobu zákona, která se však však zdála opozici až příliš přísná, takže byl nakonec zákon upraven a až poté podepsán prezidentem. Dle původního návrhu hrozila pokuta až 10 tis. Kč, zákaz řízení na půl roku a odebrání sedmi bodů řidičům, kteří nebudou respektovat toto nové opatření. Aktuální platná právní úprava nakonec ukládá výši trestu až do 2 tis. Kč.

Aktuální novela zákona č. 361/2000 Sb. říká, že: „Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m“

 

 

 

V některých zemích západní Evropy jako například v Německu, ve Francii nebo ve Španělsku již podobná pravidla platí. Ovšem nebude jednoduché dodržování těchto opatření kontrolovat, s čímž si stále lámou hlavu dopravní experti i policie ČR. Existuje totiž mnoho dopravních komunikací, především se jedná o silnice nižších tříd, kde s ohledem na šířku není možné neumožňují vzhledem k šířce takový odstup dodržet a pokud budou řidiči jezdit podle pravidel, může to vést k vytváření dlouhých a pomalu jedoucích kolon a z toho plynoucích nebezpečných situací.

 

Pokuta na místě

Novela zákona O provozu na pozemních komunikacích se od začátku roku nově také zabývá neoprávněným parkováním na místech vyhrazených pro zdravotně postižené. V tomto případě hrozí bezohledným řidičům ztráta dvou bodů. Kromě jiného si novinky v zákoně také kladou za cíl umožnit městským strážníkům udělit na místě pokutu za nedovolenou jízdu ve vyhrazených pruzích.