Hrad Kost

Hranolovitá Bílá věž charakterizující jeden z nejznámějších a nejdochovalejších gotických hradů v Česku. Hrad Kost, který stojí na skalním ostrohu uprostřed údolí, si nechal ve 14. století postavit Beneš z Vartemberka. Původní tvrz přestavěl jeho syn na kamenný hrad, jenž posléze další majitelé rozšířili a pozměnili jeho podobu do renesančního slohu. V polovině 16. století toto sídlo získal významný rod Lobkowitzů, kteří stavbu rozšířili o Lobkovický palác, pivovar a další hospodářské budovy. Roku 1590 hrad ztratil svoji rezidenční funkci a poté zde rod Lobkowitzů měl na starosti již jen správu panství. V průběhu staletí hrad postupně měnil své majitele, z nichž nejvýznamnější byli např. Albrecht z Valdštejna nebo rodina Černínů, v roce 1948 byl hrad zkonfiskován a zestátněn, až byl po roce 1989 navrácen v restituci rodině Kinských. V současnosti si zde návštěvníci mohou vybrat z široké nabídky prohlídkovýdh okruhů.