Hrad Helfštýn

Již z dálky je vidět z kopce se tyčící mohutná zřícenina hradu Helfštýn, obklopena rozlehlými lesy a dominantně shlížející na hřebeny Moravské brány. Hrad Helfštýn (neboli také Helfštejn, německy Helfenstein) byl nejpravděpodobněji vybudován na konci 13. století na podnět slezského šlechtice Friduše z Linavy. Dle některých záznamů v moravských deskách zemských z roku 1349 se tento šlechtic v kraji zmocnil části majetku pánů z Drahotuš (snad využitím situace po smrti krále Přemysla Otakara II. roku 1278) a postavil zde hrad na nejvyšším vrcholu obehnaném hustými lesy a strmými srázy. Tato pevnost byla již zprvu ohraničena vysokou, pevnou zdí a z rohu střežena oválnou věží. V severní části hradu stál jednoduchý podsklepený hradní palác se dvěma patry. Obranu hradu ještě více umocňoval široký parkán a hluboký příkop za hradbami.

Tradičně v srpnu se zde každoročně koná vyhlášené mezinárodní kovářské setkání Hefaiston. Mistři kovu zde vytvářejí svá díla přímo pod širým nebem a spousta z jejich uměleckých děl je pak vystavena na Helfštýně nebo zdobí nedaleké město Lipník nad Bečvou.