Gotický kostel sv. Bartoloměje v Kočí

Jedinečný gotický kostel z konce 14. století je nepřehlédnutelnou dominantou obce Kočí. Svatyni založila královna Žofie, choť krále Václava IV. Kostel je unikátní díky specifickému vstupu, který je tvořen 18 metrů dlouhým dřevěným barokním mostem se zachovalou dubovou konstrukcí. Most patří mezi nejstarší dochované dřevěné zastřešené mosty u nás a jeho účelem bylo překlenout dřívější bažinatý terén. Ústí do monumentální 30 metrů vysoké dřevěné pětiboké zvonice pokryté šindelem, ze které se gotickým portálem vchází do jednolodního kamenného kostela. Vnitřní interiér kostela je vyzdoben souborem nástěnných převážně renesančních maleb a plochý dřevěný strop zdobí malby proroků s bohatým ornamentálním dekorem ze 17. století.