Drábské světničky

Drábské světničky je bývalá skalní pevnost vypínající se na okraji skalního masivu nedaleko vrchu Mužský v Příhrazských skalách. Jedná se o skupinu pískovcových bloků oddělených úzkými puklinami, na kterých byl dříve ve 13. století založen skalní hrad. V dobách husitských válek byl celý komplex obnoven a doplněn o další obytné prostory. Po bitvě u Lipan byla celá lokalita opuštěna a stavby chátraly. Do dnešních dnů se zde v několika výškových úrovních dochovaly dvě desítky do skal vytesaných světniček, zbytky chodeb a také tesané základy po dřevěných stavbách a mostních konstrukcích. Hlavní část vrcholových partií skalních bloků je propojena soustavou žebříků a mostů, ze kterých se naskýtá nádherný výhled do okolí.