Národním parkem Podyjí k Vranovské přehradě

Jedna z nejhezčích tras jihomoravského regionu vede skrze národní park Podyjí. Jedinečná přírodní oblast je charakteristická meandrujícím tokem Dyje, teplomilnou i podhorskou flórou, inverzními mikroklimatickými podmínkami, kamennými moři a přehradami Vranovskou a Znojemskou.

Trasa začíná  v bývalém královské městě Znojmě, jež je proslulé vínem i okurkami. Malebný historický střed města byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. Několikapatrové, 30 km dlouze podzemí Znojma proplétá unikátní systém chodeb v několika.

Ze Znojma pokračujeme na silnici k Hradišti, kde je kaple sv. Antonína a Eliášova kaple s krásným výhledem na Znojemskou přehradu. Za Hradištěm jedeme k polní cestě a za rozcestím u Vlčí jámy po lesní ceně ke Královu stolci. Je zde turistický přístřešek a krásné místo k výhledu. Pokračujeme po cyklotrase č 5000 přes Andělský mlýn, kde je pozůstatek renesančního mlýna v údolí Mašovického potoka. Na okraji obce Pomocí můžeme navštívit občerstvení U Rybníka. Pokračujeme vlevo po cyklokrose č. 48 na Železné schody, kde je místo výhledu na opuštěný meandr Dyje. Po cyklotrase č. 48 jedeme až na Šobes, kde bývá ochutnávka vína firmy Znovín Znojmo V době vinobraní je trasa neprůjezdná! Jedeme zet po trase č. 48 až na rozcestí „Příčky“. Odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 5002 a projedeme se na Nový Hrádek. Je tu zřícenina, z níž se naskýtá vyhlídka na meandrující Dyji. Vrátíme se zpět na rozcestí, odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 48 a jedeme přes Lukov a Čížov, kde jsou pozůstatky zátarasů z doby totalitního režimu. Máme možnost si odtud zajet po cyklotrase č. 5003 na Hardeggskou vyhlídku na nejmenší rakouské město Hardegg.

Pokud chceme, můžeme pokračovat po cyklotrase č. 48 a podívat se na lovecký letohrádek Lusthaus. Vrátíme se na rozcestí a jedeme po cyklotrase č. 5122 do Vranova nad Dyjí. Toto město je nejdůležitějším turistickým a rekreačním centrem. Na 76 m vysoké skále stojí vranovský zámek, monumentální barokní sídlo vybudované na základech původního hraničního hradu. Zámek (národní kulturní pamáka) je obklopen nádhernou přírodou národního parku Podyjí a vodami řeky Dyje. Necelý kilometr proti proudu řeky Dyje byla ve 30. letech dvacátého století vystavěna svého času největší údolní přehrada v Československu. Na konci přehrady stojí zachovalý hrad Bítov a nedaleko zřícenina hradu Cornštejna. Ve vodní nádrži Vranov je krásné přírodní koupání. Vranova jedeme po cyklotrase č. 48 přes Lesnou. Je zde restaurace Větrný mlýn a muzeum motocyklů. Po cyklotrase č. 5007 jedeme přes Horní Břečkov, Lukov, Podmolí a Mašovice zpět do Znojma.