Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter byl založen Rožmberky v roce 1259 a dávno už není určen jen pro mnichy žijící podle řehole sv. Benedikta. Návštěvníkům je přístupný klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, mnišský chór, hlavní oltář, kaple, filosofický či teologický sál.
Klášter leží asi 30 km jižně od Českého Krumlova. Stavba kláštera trvala přes 100 let. Prohlídka cisterciáckého kláštera zahrnuje klášterní kostel, mnišský chór, hlavní oltář, kapli sv. Benedikta, kapli sv. Bernarda, kapli Panny Marie, galerii soch, obrazovou galerii či knihovní chodbu. Nejcennějšími památkami jsou Vyšebrodská madona a Závišův kříž, v části kláštera sídlí Poštovní muzeum.

Cisterciácký klášter byl založený Vokem z Rožmberka roku 1259. Klášterní knihovna čítající 70 tisíc svazků je třetí největší knihovnou v republice. Mezi památkami vyniká zvláště Vyšebrodská madona a Závišův kříž. Klášter přestál husitské bouře i třicetiletou válku. Mniši zde po staletí žili podle řehole sv. Benedikta, kterou lze charakterizovat slovy: „Modli se a pracuj“. Svou prací přetvářejí celý kraj, sami vystavěli klášter s gotickým chrámem Nanebevzetí Panny Marie.

Prohlídky kláštera jsou možné jen s průvodcem a začínají minimálně každou hodinu od začátku otevírací doby, nebo podle množství turistů. Aktuální informace v otevírací době v klášterní prodejně v návštěvnickém centru v dolní části areálu.