Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Tento chrám byl založen v roce 1388, kde předtím stála kaplička zasvěcená patronce horníků sv. Barboře. Je významným dílem pozdní gotiky a dokazuje slávu a bohatství Kutné Hory . Od roku 1995 je společně s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci a historickým jádrem Kutné Hory zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Výstavba chrámu pobíhala postupně v několika etapách do doby, kdy byly stavební práce roku 1558 zcela zastaveny z důvodu nedostatku finančních prostředků. Na stavbě se podíleli významní stavitelé své doby jako Jan Parlér, Benedikt Rejtnebo Matyáš Rejsek. Současný vzhled chrámu vzešel z poslední rozsáhlé rekonstrukce a obnovy chrámu na zlomu 19. a 20. století.