Centrum Domažlic

Nejstarší písemné prameny o městě Domažlice (něm. Taus) jsou z konce 10. století, kdy zde byla trhová osada. Ta byla z výnosu krále Přemysla Otakara II. v 60. letech 13. století povýšena na opevněné královské město a stala se součástí hraničního opevnění.  Střed města tvoří historické jádro s měšťanskými domy ze 14. a 16. století. Asi nejvýznamnější dominantou města je štíhlá vlnová věž kostela Narození Panny Marie, ze které je ohromující výhled na celé město. Tato věž náleží Chodskému hradu, jenž byl přebudován ve stylu baroka a nyní je v něm umístěno Muzeum Chodska. Rovněž se zde dochovalo torzo gotického opevnění s Dolejší bránou a dřívější augustiánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.