Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Bazilika je řazena ke skvostům středověkého stavitelství a je pro svoji jedinečnou architektonickou hodnotu zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Byla vybudována v letech 1240 – 1260 jako součást třebíčského benediktinského kláštera v románské-gotickém slohu. V roce 1468 byla poškozena při obléhání města vojsky Matiáše Korvína a později byla více než staletí využívána ke světským účelům. Po obnově provedené v 1. polovině 18. století ve stylu barokní gotiky byla zasvěcena sv. Prokopovi a začala sloužit církevním potřebám. Posledními úpravami prošla v letech 1924 – 1935. Nejcennější částí baziliky je vstupní portál, nástěnné malby v opatské kapli a románská krypta.